Zadanie 1

Temat ćwiczenia: Badanie oświetlenia sztucznego
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z stosowanymi metodami badania oświetlenia pomieszczeń
Przebieg ćwiczenia:

Należy wykonać: pomiary natężenia oświetlenia na określonej powierzchni pracy

Należy zwrócić uwagę , aby w czasie pomiaru nie zasłaniać źródeł światła i powierzchni odbijającej
Opis ćwiczenia:

Aparatura pomiarowa i pomoce naukowe:

Przeprowadzenie niezbędnych obliczeń
Obliczyć średnie natężenie oświetlenia pomieszczenia E­śr.  

[lx]

gdzie :

En  -  natężenie w środku jednego pola

n    -  liczba różnych pól na które podzielono pomieszczenie

Obliczyć współczynnik równomierności oświetlenia sztucznego

 gdzie: δ – współczynnik równomierności oświetlenia sztucznego

 - wartość minimalna natężenia oświetlenia
 - średnie natężenie oświetlenia

Interpretacja:

Równomierność oświetlenia na płaszczyźnie powinna wynosić co najmniej:

Obliczone średnie natężenie oświetlenia sztuczne porównuję z wartościami umieszczonymi w tabeli numer 1, która zawiera wartości odnoszące się do najmniejszego dopuszczalnego oświetlenia w zależności od rodzaju i czynności lub pomieszczeń

Tabela numer 1

Najmniejsze dopuszczalne natężenie oświetlenia w zależności od rodzaju czynności lub pomieszczeń

Najmniejsze dopuszczalne średnie natężenie oświetlenia w lx

Rodzaje czynności lub pomieszczeń

10

Ogólna orientacja w pomieszczeniach

20

Orientacja w pomieszczeniach z rozpoznaniem cech średniej wielkości, jak np. rysów twarzy oraz:
- piwnice i strychy
- składowanie materiałów jednorodnych lub dużych.

50

Krótkotrwałe przebywanie połączone z wykonywaniem prostych czynności ,np.:
-urządzenia produkcyjne bez obsługi ręcznej,
- przygotowanie pasz,
oraz:
- korytarze i schody,
- sale kinowe podczas przerw,
- magazynowanie towarów różnych, przy których zachodzi konieczność poszukiwania

100

Praca nieciągła i czynności dorywcze przy bardzo ograniczonych wymaganiach wzrokowych , np.:
- urządzenie technologiczne sporadycznie obsługiwane, obsługa kotłów centralnego ogrzewania,
- miejsca obsługi codziennej, mycie i czyszczenie samochodów w garażach
oraz:
- pomieszczenia sanitarne,
- hole wejściowe.

200

Praca przy ograniczonych wymaganiach wzrokowych, np.:
- mało dokładne prace ślusarskie i prace na obrabiarkach do mebli,
- wyrób akumulatorów, kabli, nawijanie cewek grubym drutem
oraz:
- jadalnie, bufety i świetlice,
- sale gimnastyczne, aule, sale zajęć ruchowych w szkołach,
- portiernie.

300

Praca przy przeciętnych wymaganiach wzrokowych, np.:
- średnio dokładne prace ślusarskie i prace na maszynach do mebli,
- łamanie bel(rozwijanie), zgrzeblenie,
- szpachlowanie, lakierowanie,
- łatwe prace biurowe z dorywczym pisaniem na maszynie.

500

Praca przy dużych wymaganiach wzrokowych, np.:
- dokładne prace ślusarskie i prace na maszynach do mebli,
- ręczne rytownictwo,
- repasacja, szycie i drukowanie tkanin,
- druk ręczny i sortowanie papieru.

750

długotrwała wytężona praca wzrokowa, np.:
- bardzo dokładne prace ślusarskie i prace na maszynach do mebli
- szlifowanie szkieł optycznych i kryształów,
-  oczyszczanie, wyskubywanie węzełków, wypruwanie, cerowanie, naprawianie usterek w przemyśle włókienniczym,
-  prace kreślarskie.

1000

Długotrwała i wytężona praca wzrokowa, np.:
-
montaż najmniejszej części elementów elektronicznych,
- kontrola wyrobów włókienniczych.